استانداردهای ایمنی دستگاه های جوش اتوماتیک نقطه ای چیست؟

تمام محرک ها به یک مدار متصل هستند.این مدار مستقیماً موتور الکتریکی و سلونوئید را تغذیه می کند و دریچه های الکترونیکی را برای فعال کردن سیستم هیدرولیک به کار می گیرد.سوپاپ ها مسیر جریان سیال تحت فشار را در داخل دستگاه کنترل می کنند.به عنوان مثال، اگر ربات یک پایه هیدرولیکی را حرکت دهد، کنترل کننده آن دریچه ای را باز می کند که توسط یک پمپ هیدرولیک به لوله پیستون روی پایه تغذیه می شود.سیال تحت فشار، پیستون را فشار می دهد و پا را به جلو می چرخاند.به طور معمول، روبات‌ها از پیستون‌هایی استفاده می‌کنند که نیروی رانش دو طرفه را فراهم می‌کنند تا قطعات بتوانند در هر دو جهت حرکت کنند.

1 دامنه کاربرد

این آیین نامه مقررات مربوطه را برای عملکرد ایمن دستگاه های جوش نقطه ای مشخص می کند.این مقررات در مورد عملکرد دستگاه جوش نقطه ای شرکت اعمال می شود

2 محتوای اصلی

2.1 دستگاه جوش باید در مکانی خشک، پایدار و محکم، با یک دستگاه زمین قابل اطمینان قرار گیرد و سیم ها به خوبی عایق بندی شده باشند.

2.2 قبل از جوشکاری، ولتاژ باید با توجه به سطح مقطع میله فولادی تنظیم شود.در صورت مشاهده نشتی سر جوش باید سریعاً تعویض شود و استفاده از آن ممنوع است.

2.3 در حین کار از عینک و دستکش محافظ استفاده کنید و روی یک صفحه لاستیکی یا تخته چوبی بایستید.سوله کار باید با مواد ضد نفر ساخته شود.چیدن مواد قابل اشتعال و مواد منفجره در سوله اکیدا ممنوع است و باید تجهیزات اطفای حریق تهیه شود.

4. نقاط تماس و الکترودها (سرهای مسی) مدارشکن دستگاه جوش باید مرتباً بازرسی و تعمیر شوند و لوله های آب خنک کننده از انسداد باز نگه داشته شوند.1.2 بدون نشت آب یا بیش از دمای مشخص شده.


زمان ارسال: ژوئیه-26-2022