آشکارساز بصری CCD

  • تجهیزات تست ویژن CCD

    تجهیزات تست ویژن CCD

    همانطور که از نام آن پیداست، بازرسی و بازرسی بصری متعلق به محصولات بازرسی است.هر محصولی از هر طبقه اجتماعی را می توان با استفاده از بازرسی بصری CCD بازرسی کرد.در صنعت، بازرسی بخش مهمی را اشغال می کند و دیگر نیازی به بازرسی دستی محصولات نیست.این نه تنها هزینه های نیروی کار را کاهش می دهد، بلکه برای زمان تحویل نیز کارآمدتر است.